Konkurransedyktige priser og hurtig levering

 Fantastisk kvalitet direkte fra produsent

Rett fra fabrikk uten fordyrende mellomledd

Legge belegningsstein: Slik legger du belegningsstein selv

Hvordan legge belegningsstein?

Foto: Minera Skifer

 

Skal du legge belegningsstein selv? Denne guiden gir deg en kort innføring i hvordan du går frem og mønstre man kan lage med belegningsstein.

 

Belegningsstein

Belegningsstein benyttes utendørs på utearealer som i hagen, terrasser, innkjørsler, gater og torg. Steinen gir et lettstelt og solid underlag. Om du vil legge belegningsstein er ofte både et spørsmål om pris på å sette bort jobben, om du har tid, og er trygg på å gjøre jobben selv. Du kan fint legge belegningsstein selv, men det lønner seg å planlegge godt. Husk at denne guiden ikke er noen fasit på hvordan arbeidet bør gjøres akkurat hos deg, men en innføring i hva du bør tenke på. Sjekk grundig med fagfolk før du starter.

 

Verktøy for å legge belegningsstein selv

 • Spade
 • Feiekost
 • Tommestokk
 • Lirer (stålrør eller lekter) – se avsnittet «Settelag med sand»
 • Avrettingsbord/rettholt – se avsnittet «Settelag med sand»
 • Pinner og snor til å markere området hvor du skal grave
 • Vater
 • Rake
 • Tre- eller gummiklubbe
 • Platevibrator eller hoppetusse
 • Steinkutter/vinkelsliper 

 
Hvorfor bruke belegningsstein?

 • Gir uteplassen eller oppkjørselen et unikt uttrykk
 • En klassiker
 • Tåler stor belastning
 • Frostsikker
 • Motstandsdyktig mot syrer og salt
 • Minimalt behov for tilpasning og tilsvarende lite svinn
 • Et produkt du alltids kan kjøpe mer av ved utskifting eller utvidelser
 • Produksjon og foredling av belegningsstein medfører ikke skadelige utslipp
 • Ekstremt lang levetid og lave livsløpskostnader
 • Belegningssteiner er et naturprodukt

 

Grunnarbeid før du starter å legge belegningsstein

Legging av belegningsstein med godt resultat krever godt grunnarbeid. Mål opp området der belegningssteinen skal legges. Legg til cirka 30 centimeter ekstra på alle sider av området hvor du skal legge stein, slik at du har plass til å legge kantstein til slutt. Merk av området med en pinne i hvert hjørne og trekk en snor mellom pinnene. 

Grav ut området. Gi flaten et fall på rundt fem centimeter per meter slik at vann kan renne. Slik sikrer du at vannet ledes vekk fra garasje eller bolig. 

 

Hvor dypt må du grave?

Dersom plassen skal brukes som innkjørsel anbefaler vi å grave cirka 40 cm dypt, mens 20 cm holder for uteplasser, gangstier og andre steder det hvor det ikke skal kjøres bil. 

Sjekk jorda der du planlegger å legge stein. Er det kompakt matjord eller leire, vil denne drenere dårlig og det kan være nødvendig å grave enda dypere. Hør gjerne med fagfolk om hvor dypt du må grave hos deg.

 

Mål opp til både kantstein og belegningsstein

Husk å ta i betraktning om du skal ha kantstein (anbefales) og hvordan denne skal legges. Skal du legge belegningsstein i en oppkjørsel, bør du legge kantstein i fuktet betong ut i kanten mot veien. Den metoden anbefaler vi at du bruker ellers også, men mot gressplen kan det holde med å sette kantstein i bærelaget. I så fall må du beregne bredden på bærelaget slik at det er plass til å legge kantsteinen på utsiden av belegningssteinen. 

 

Husk fiberduk under bærelag med pukk

Fortsett med å legge fiberduk og fyll opp med pukk 0/18, 0/32 mm eller grus til bærelag. Når du beregner hvor mye masse du skal ha, husk at det skal være plass til 3 cm sand og høyden på belegningssteinen oppå bærelaget. Komprimer bærelaget med en vibroplate eller en hoppetusse. Slik motvirker du at underlaget «beveger seg» under belastning etter at belegningssteinen er lagt.

Husk at en vibroplate på 80 kilo ikke klarer å komprimere mer enn 10-15 centimeter masse. Skal du legge tykkere bærelag enn det, legg helst på i flere omganger og komprimer etter hver gang. Sjekk at området fremdeles har riktig helning.

Etter grus/pukk legger du på varmekabler om du har planlagt dette.

 

Settelag med sand eller subbus

Legg deretter på 3 cm med sand eller subbus (knust stein) 0/8 mm for god drenering. Sørg for å dra over med avrettingsbord slik at underlaget har riktig helning. Det gjør du ved å legge ned to lirer (stålrør, tynne stålprofiler eller lekter) parallelt i sanden, slik at lirene ligger nede i sanden og har riktig helning. Deretter planerer du sanden med en rettholt (en lang, rett planke) ved å dra rettholten over lirene. Når du er ferdig, fjerner du lirene, og fyller sporene etter de forsiktig med sand. 

 

Hvilken dimensjon på pukk og sand/subbus skal du bruke?

Om du ikke får tak i akkurat de dimensjonene på grus/pukk og sand/subbus som vi foreslår her, sørg for å ikke bruke så grov masse i bærelaget at settelaget «forsvinner» ned i pukken. Det kan skje hvis du for eksempel bruker 16/32 mm som bærelag. Da vil de minste steinene i pukken være så store at sand eller subbus lett kan forsvinne. Dette fører til at steinene bevegee på seg og du får ujevnheter i oppkjørselen eller uteplassen. Siden sanden har forsvunnet ned i pukken vil du også få dårligere drenering og økt fare for telehiv.


Legging av belegningsstein

Legg belegningssteinen oppå sanden i det mønsteret du ønsker. Det første du bestemmer deg for er om du ønsker å legge steinen med forband eller uten forband. 

Forband betyr at steinene ligger forskjøvet i forhold til hver andre. Fordelen med å legge i forband er at steinene til en viss grad vil låse hver andre fast. Hvis du legger steinene i rette rekker, uten forband og med lange ubrutte fuger, vil de kunne skli fra hverandre. 

Problemet med at steinene sklir fra hverandre kan du forebygge ved å legge kantstein rundt (se lengre ned i artikkelen). Dermed blir med eller uten forband mer et spørsmål om smak og behag.

 

Belegningsstein og mønster

Her er noen populære mønstre du kan bruke når du legger belegningsstein.

 • Forband
 • Uten forband
 • Annenhver rad med forskjellige farger, for eksempel en lys grå stein og en mørk grå stein
 • Annenhver helstein og halvstein
 • Bare helstein eller halvstein
 • Fiskebeinsmønster
 • Større heller side om side
 • Parkettmønster
 • Miks av forskjellige farger

Uansett mønster som velges, sjekk at du holder planen, for eksempel ved å spenne snorer langs de linjene fugene skal ligge i. En liten forskyving for hver stein kan forplante seg til en større skjevhet etter hvert. Det kan også lønne seg å ha en snor som markerer ytterkanten av området som skal legges.

Slik legger du kantstein

Sett kantsteiner i fuktig betong, slik at de ikke flytter på seg. Eventuelt kan du sette kantstein oppå bærelaget på utsiden av belegningssteinene, hvis bærelaget er bredt nok. I kanten mellom oppkjørsel og trafikkert vei bør du uansett sette kantsteinen i fuktig betong. Du kan også kan legge kantstein rundt hjørner og i buer, ved at de gjerdes og tilpasses med en vinkelkutter.

Fuging av belegningsstein

Bruk fugesand mellom steinene for et fint resultat. Fugene kan være på 1-3 mm. Strø sanden over dekket og børst sanden ned i fugene. Dette må du gjøre flere ganger, og gjerne fra ulike vinkler. Når alle fugene er fylt, fjerner du den overflødige sanden med en kost. 

Om du har tilgang på en gummikledd hoppetusse, kan du komprimere dekket med denne helt til slutt. Vær forsiktig med komprimeringen ut mot kantene. Det er ofte er nødvendig å etterfylle fugene med sand en gang iblant.

 

Relaterte artikler

 

x