Konkurransedyktige priser og hurtig levering

 Fantastisk kvalitet direkte fra produsent

Rett fra fabrikk uten fordyrende mellomledd

Slik legger du skifer

Hvordan legge skifer?

Foto: Minera Skifer

 

Skal du legge skifer på gulvet og er usikker på hvordan det gjøres? Gulvlegging, og kanskje spesielt skiferlegging, krever en del utstyr og kompetanse. Allikevel er det ingenting som tilsier at du ikke skal kunne legge gulvfliser selv. Følg vår guide og bli en ekspert på skiferlegging på null komma niks!

 

Teksten under er ment som en oversikt over hva du bør tenke over, og bør ikke sees på som en fasit som passer for alle forhold. Sørg for å innhente kunnskap fra forhandler om de produktene du kjøper, enten det dreier seg om flis, lim eller primer. 

 

Utstyr for å legge skifergulv

  • Vaskekost
  • Krittsnor
  • Tannsparkel
  • Utstyr til å tilpasse flisene; vannavkjølt bordsag, vinkelsliper med diamantblad, skifersaks eller riper og kulehammer

 

Forbered underlaget før du skal legge gulv

Underlaget har mye å si for hvordan sluttresultatet kommer til å bli når du legger skifer. Vi anbefaler å legge gulv på et helt tørt underlag av betong. Underlaget bør også være så jevnt som mulig. 

 

Legge gulvfliser på avrettingsmasse eller ferdig underlag?

Har du et gammelt betonggulv med sprekker og hull, et gulv med gamle fliser eller vinylunderlag, kan du jevne det ut med avrettingsmasse. Å legge på avrettingsmasse krever en egen bruksanvisning i seg selv. Allikevel er det viktigste å fjerne urenheter og bruke primer slik at avrettingsmassen hefter godt til underlaget. Du kan legge flisene rett på betong, på avrettingsmasse eller kjøpe ferdige underlag spesielt egnet for fliser. Underlaget festes på gulvet før flisleggingen. 

 

Rengjør underlaget

Husk at det er viktig at underlaget er helt rent før du starter med å skiferleggingen. Støv og skitt vil gjøre jobben din vanskeligere fordi skiferen ikke fester seg ordentlig til gulvet. Derfor bør du vaske underlaget godt med en kost. Sjekk med en forhandler for akkurat riktig type rengjøringsutstyr.

 

Bruk primer før gulvlegging

Etter at underlaget er vasket må du legge på en primer. Primer er en akrylbasert væske som brukes for å sikre god heft og binding, den lukker porer mellom underlaget og flisene og den beskytter skiferflisene mot fukt fra grunnen.

Hør med forhandler om hva slags primer du skal bruke og les bruksanvsiningen godt. Primeren skal ofte blandes med vann, og generelt trenger du sterkere «blanding» jo mindre sugende og mer glatt underlaget er. På helt glatte flater som keramiske fliser kan det være bruksanvisningen tilsier at du skal bruke konsentrert primer, uten å blande den med vann i det hele tatt.

 

Slik legger du skifer

Start på midten og prøvelegg gulvflisene

Når underlaget er vasket og primet er det på tide å dele inn gulvet i områder. Dette gjør du ved å finne midtpunktet på gulvet, bruk gjerne en krittsnor til dette. Midtpunktet finner du for eksempel i krysset i møtet mellom to diagonale linjer fra hjørne til hjørne.

Prøvelegg deretter skiferflisene. Da bør du starte på midten og jobbe deg utover mot veggene. Husk å ta høyde for et lite mellomrom mellom flisene for fuger. Hvor brede du vil ha fugene er helt opp til deg, men vi anbefaler en bredde på ca. 5-8 mm.

Sørg for at du får en fin avslutning mot vegger og eventuelle kanter. Her bør du ideelt sett ende opp med minst en halv flis inn mot veggen. Hvis du ikke gjør det, kan du prøve å forskyve flisene til du får en god avslutning på alle vegger. Vent med å tilpasse (skjære eller hugge) flisene som skal ligge inntil veggen til du starter selve gulvleggingen.

 

Hvorfor bør du ikke starte i hjørnet når du legger skifer? 

Det er to grunner til at du bør legge gulvfliser fra midten og ikke fra hjørnet. For det første er de færreste rom helt vinkelrette. Starter du i et hjørne og jobber deg utover, vil skjevheten forplante seg. Du vil oppdage at når du når over til andre siden av rommet, får du igjen hele skjevheten på den siste flisrekka.

Starter du på midten løser du den samme skjevheten ved å bare tilpasse/kutte flisene inntil veggen, pluss at du fordeler skjevheten på begge sider av rommet, slik at de blir mindre synlige.

For det andre får du ved å begynne på midten bedre symmetri ved at den siste flisa inntil veggen vil bli like bred på begge sider av rommet. Unntaket er om du ender opp med mindre enn en halv flis inntil veggen på hver side. Da bør du forskyve flisene slik at du heller får en hel flis på den ene veggen og noe mellom en halv og en hel flis på den andre veggen.

 

Tilpassing av skiferfliser

Selv om du har prøvd deg fram til hvordan flisene skal ligge og hvor store flisene inntil veggen blir, kan det lønne seg å vente med tilpassing av disse flisene til du har lagt resten av rekka i lim. Da vet du akkurat hvor store flisene inntil veggen skal være. Flisene kan kuttes til, helst med en liten vannavkjølt bordsag. Med en stødig hånd og en støvmaske kan det også sages tørt med en vinkelsliper. Oppdalskiferen kan hugges og knekkes, men det kreves en del kunnskap om steinen i bakhånd. 

 

Påføring av lim før gulvlegging

Før du starter med selve gulvleggingen må du påføre lim på underlaget. Sjekk med en forhandler hva slags lim du bør bruke til ditt underlag. Husk å følge instruksene på bruksanvisningen til limet. Bruk en murerskje eller en tannsparkel til å smøre limet på underlaget. En tannsparkel kan likne på en murerskje, men har et taggete mønster på kanten. Med denne kan du «tanne opp» limet, slik at du får et tilnærmet bølgemønster i limet. Da ligger limet i striper, og når du presser flisa mot gulvet, vil limet jevne seg ut over helle skiferhellen. Husk å bruke nok lim.

For å unngå at limet tørker før du legger skiferen, er det viktig å bare legge limet på små områder om gangen. Du bør starte med å legge skifer fra én vegg og utover, ved å legge hele lengden før du begynner på neste rekke. Dermed påfører du lim i den rekkefølgen også. 

 

Legging av skifergulv

Selv om vi mener det er best å starte prøveleggingen fra midten, bør du altså starte selve leggingen av skifer fra ett hjørne og legge hele lengden før du begynner på neste rekke. Press skiferflisene godt ned i underlaget for å unngå luftlommer. Bruk vater og gjerne en gummihammer for å justere. Husk å være konsekvent på mellomrommet du etterlater til fuger.  

Når du starter på ny rekke bør du overlappe med en flis som er lengre eller kortere enn den første som er lagt på forrige rad, slik at du ikke får en sammenhengende, ubrutt rekke med fuger på tvers av lengderetningen over hele gulvet. Overlappingen bør være cirka 20 centimeter.

Unngå å gå på flisene det første døgnet etter at gulvleggingen. 

 

Fuging av fliser 

Gulvet kan fuges etter et døgn. Legg merke til at det finnes ulike typer fugemasser fra lyst til helt mørkt. Vi gir deg gjerne tips om hvilken type fuge du kan bruke til din skifer for å få det beste resultatet.

Når du blander fugemassen er det viktig at du følger bruksanvisningen nøye. Fugemassen påføres ved hjelp av et fugebrett. Sørg for at fugemassen kommer godt ned i fugene, før du vasker vekk det overflødige på selve flisene. Skiferflisene bør vaskes med fuktig klut eller svamp flere ganger slik at du får bort fugemassen på overflaten, men ikke bruk for mye vann. Det er viktig å få vekk alt, men prøv å unngå at du vasker bort for mye i selve fugen. 

 

Relaterte artikler

hvordan legge skifer brasil natur

hvordan legge skifer oppdal antikkbørstet

hvordan legge skifer oppdal natur

hvordan legge skifer oppdal silkebørstet

hvordan legge skifer otta børstet

hvordan legge skifer otta natur

hvordan legge skifer otta frost børstet

hvordan legge skifer otta slipt

hvordan legge skifer otta rust

x