Konkurransedyktige priser og hurtig levering

 Fantastisk kvalitet direkte fra produsent

Rett fra fabrikk uten fordyrende mellomledd

Legge heller: Legg heller selv med denne guiden

Hvordan legge heller?

Foto: Minera Skifer

 

Å legge heller selv, enten som gangsti på uteplassen eller i oppkjørselen, er ikke veldig komplisert, men krever at du gjør et godt forarbeid. Følg vår guide og legg heller ute!

 

Heller av bruddskifer kan leveres som råhugget eller tilnærmet firkantet ved hugging eller saging. Tykkelsen varierer, derfor er det viktig at du har klart for deg hvor tykke heller du trenger når du bestiller.

Her gir vi noen råd om hvordan du bør gå fram. Husk at variasjoner i blant annet grunnforhold og klima gjør det vanskelig med en «fasit» som passer alle. Sørg derfor å skaffe deg god nok kunnskap om hva som gjelder for deg. Ta gjerne kontakt med oss og vi hjelper deg med et riktig valg!

 

Verktøy for å legge heller ute

Det du bør ha for hånden: 

 • Vinkelsliper med diamantskive
 • Hammer, og gjerne en kulehammer
 • Meisel
 • Jordspade

Kjekt å ha, eller å låne:

 • Riper/risser for å markere spor i skiferheller som skal tilpasses
 • Hoppetusse eller liknende for komprimere settelaget med sand.
 • Minigraver hvis grunnarbeidet er omfattende


Du trenger også:

 • Fiberduk. Husk at den både skal overlappe godt og at du helst legger duk både under og over bærelaget med pukk, når du beregner hvor mye du trenger.
 • Pukk til bærelag
 • Sand/subbus til settelag
 • Skiferheller


Forberedelser før du legger heller selv

Skal hellene legges i oppkjørsel eller på uteplass?

Det aller første du bør gjøre, er å tenke gjennom hva hellene skal brukes til. På den måten finner du ut hvor tykke bruddheller du trenger:

 • Heller på uteplass eller gangsti: 2-3 centimeter tykkelse
 • Heller i oppkjørselen: 4 – 7 centimeter tykke. Jo større heller, jo tykkere bør de være.

Bruksområdet vil også ha betydning for grunnarbeidet. Skal du legge heller i oppkjørselen bør du ha et tykkere bærelag med pukk enn om du skal legge skiferheller til en gangsti eller annen uteplass. Som en tommelfingerrregel trenger du fra 10 til 30 centimeter pukk, avhengig av bruksområde, klima og grunnforhold - men ta kontakt med oss for eksakt råd.

 

Legge heller på eksisterende betongplatting

Det vanligste er å legge heller i sand eller subbus (en blanding av sand og mindre stein/pukk), se framgangsmåte i avsnittet under. Har du allerede en betongplatting på uteplassen, er det mulig å lime skiferen direkte på denne med skiferlim. Da må betongplattingen ha en helning på minst 1 centimeter per meter for at vannet skal kunne renne unna. I tillegg må du ha en betongflate som er avrettet, altså jevn og fin. Hvis betongen er ujevn, får du problemer med å få skiferhellene til å ligge jevnt og du risikerer å måtte bruke mye skiferlim for å kompensere for ujevnheter. Det tar ekstra tid og kan være ganske vanskelig dersom du ikke har erfaring med det.

Om du vil legge heller rett på betongen lønner det seg å få hellene bearbeidet på undersiden slik at de har lik tykkelse.

 

Grunnarbeid før du legger heller i sand eller subbus

Før du legger hellene må du gjøre litt grunnarbeid. Start med å fjerne gress og det øverste laget med torv. Ha i bakhodet at området må ha en helning på minst 1 cm, helst 2 cm, per meter for at vann skal kunne renne av. Husk at helningen må lede vannet vekk fra vegg på garasje eller bolig.

Før du legger på pukk, legg gjerne et lag med fiberduk under pukken for å unngå ugrass. Legg fiberduken med god overlapp mellom hvert lag.

Hvor mye torv eller jord du må fjerne, og hvor mye pukk du bør legge på, avhenger av to ting:

 • Drenering i jorda: Grunn med mye stein drenerer bedre enn tettpakket matjord, mens leirgrunn er ofte ustabil og krever et tykkere bærelag
 • Klima: Hvor langt ned må du for å redusere faren for telehiv?

Når du har lagt på pukk, kan du gjerne legge på en fiberduk over pukken. Denne vil hindre ugrass i komme opp, og at sanden du skal legge på etterpå, blir vasket ut og forsvinner ned i pukken.

 

Sand og subbus jevnes og komprimeres

Nå er det tid for settelaget med sand eller subbus (knust stein med dimensjon 0/8 mm). Tykkelsen på settelaget varierer også med bruken. Om du skal legge heller i oppkjørselen, bør laget med sand/subbus være 3-5 cm ferdig komprimert.

Fordel sand/subbus jevnt utover og sørg for at helningen er som ønsket. Til det kan du bruke såkalte lirer; to lekter, lister eller stålrør som du legger parallelt, med helningen du ønsker. Så bruker du en planke som rettholt og jevner sand/subbus ved å dra planken over lirene. 

Laget bør komprimeres hvis det skal kjøres bil på det. Du kan stampe ned sanden med håndkraft, men det beste er en komprimeringsplate eller hoppetusse. Vann gjerne med hageslangen på forhånd slik at sanden blir mer kompakt.

 

Legging av heller ute

Når du skal starte leggingen av hellene, start gjerne i et hjørne av feltet, og jobb deg videre utover. Bredden på mellomrommet mellom skiferhellene (fugene) er avhengig av størrelsen på hellene. Store eller grovt tilpassede heller tåler bredere fuger enn mindre skiferheller. Ellers er det opp til deg selv hvordan du ønsker at det ferdige resultatet skal se ut. 

Eventuelle nivåforskjeller mellom hellene løser du enklest med å jevne ut med sand etter at hele feltet med skifer er lagt.

 

Tilpasning av heller

En tommelfingerregel for legging av både bruddskifer ute og kvadratiske fliser innendørs er å aldri la flere fuger møtes i kryss, eller å ha lange, gjennomgående fuger. Med skiferheller av varierende størrelse bør fugene ligge så «tilfeldig» som mulig.

Den enkelte hellen må tilpasses før legging, slik at den neste hellen passer til den forrige. Når du tilpasser hellene er det lurt å merke det som skal hamres bort. Dette gjøres enkelt ved at du risser opp eller tegner på med kritt.

 

Tilpassing av skiferheller med kulehammer

Kulehammer er et utmerket verktøy å bruke ved tilpasning. Du starter da med å slå med kulen på hammeren skrått på bruddkanten mot undersiden av hellen. Dette må du gjøre gradvis over hele den delen som skal hamres bort. Slå av små biter i gangen. Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg et hjørne slik at du ikke slår det av.

Ønsker du mer nøyaktig tilpasning med rette linjer, må du ripe opp et spor med en riper på oversiden av bruddhellen. Det må ripes gjentatte ganger til du får et tydelig spor i hellen. En rett planke er et godt hjelpemiddel å ripe etter. Etter dette snus hellen og det ripes et spor på undersiden tilsvarende sporet på oversiden, men dette trenger ikke å være så dypt. Legg så hellen stødig på en gjenstand eller i sanden, med undersiden opp. Start deretter å hugge etter det innrissede sporet med settmeisel og hammer. Hugg forsiktig gjentatte ganger langs hele sporet til hellen brekker. Tynn skifer er lettere å hugge enn tykk skifer.

 

Fuging av heller

Hvis du har støpt heller i såle eller limt de på betongunderlag, bør du fuge mellom hellene. Strø over, og kost fugemasse (fugesand eller steinmel) over hellene, slik at fugene blir mettet. Om du har lagt heller i sand/subbus, kan du selv velge om du fuger med sand eller lar gresset gro mellom hellene.

 

Relaterte artikler

hvordan legge heller oppdal små bruddheller

hvordan legge heller oppdal mellomstore bruddheller

hvordan legge heller oppdal store bruddheller

hvordan legge heller dovre små bruddheller

hvordan legge heller dovre mellomstore bruddheller

hvordan legge heller dovre store bruddheller

hvordan legge heller otta mellomstore bruddheller

hvordan legge heller otta flisemner

hvordan legge heller li mellomstore bruddheller

x