Konkurransedyktige priser og hurtig levering

 Fantastisk kvalitet direkte fra produsent

Rett fra fabrikk uten fordyrende mellomledd

legging av skifertak

Legging av skifertak

Foto: Minera Skifer

 

Et skifertak er tidløst, klimavennlig, bærekraftig og værbestandig materiale som krever lite vedlikehold og har svært lang levetid. Du kan legge ditt eget skifertak. Med god planlegging og den praktiske informasjon du får her kan du legge ditt eget tak. Her er en oversikt over alt du trenger for ditt skifertak.

 

Hvorfor skifertak?

Skifer utvinnes direkte fra fjellet og er det mest bærekraftige og miljøvennlige alternativ sammenlignet med alle annen taktekking. Skifer er et 100% naturmateriale, krever ingen industrielle prosesser, ingen kjemikalier, lite vannforbruk, lavt energiforbruk og har lavest CO2-fotavtrykk sammenlignet med andre alternativer. Dette er materiale i det grønne skiftet.


I tillegg til å være bærekraftig, har skifer et estetisk uttrykk som passer til alle typer tak. Skifer finnes i mange varianter, med variasjon i mønster, overflatestruktur og farger. Du finner alltid noe som passer ditt prosjekt og din smak. 


Takskifer holder seg i det norske klimaet. Steinen tåler store temperaturendringer, mye snø og vind. Takskifer gir minimalt med vedlikehold og har svært lang levetid. 


Se flere fordeler med skifertak her

  

Materialer og deler for legging av skifertak

Teknisk sett bygges tak i dag etter samme prinsipp, med en tolags løsning som består av et tett undertak og et værbestandig yttertak, her skifer. Et godt resultat er avhengig av at alle bygningsdelene holder god kvalitet. Dette gjelder både materialer og utførelse. God kvalitet og god utførelse gir trygghet.  


Se vårt utvalg skifertak

 

Dette trenger du for å legge et skifertak:

 • Et tett undertak med papp eller duk
 • Sløyfer og lekter
 • Festemidler
 • Beslag og renner
 • Skifer
 • Taksikring

 

Forberedelser før taklegging

Før du starter takleggingen er det en del forberedelser som må gjøres, blant annet kontroll av tegning, montering av sløyfer og lekter, og montering av beslag.


Dette må du gjøre før du legger taket:

 • Lag en plan for alle delene som inngår i prosjektet
 • Lag innkjøpslister for alle materialer du trenger
 • Kontroller at du har riktige tegninger
 • Skaff deg dokumentasjon og beskrivelser for alle materialer som inngår i prosjektet
 • Installer undertak og papp/duk (utgår om du allerede har)
 • Monter sløyfer og lekter
 • Monter første del av beslagene (takrenner må også være montert) 
 • Oppmerking av tak (på lektene)
 • Heising og fordeling av skifer på taket
 • Montering av skifer og taksikring
 • Siste del av beslagsarbeidet

 

Tegninger

Kontroller først at du har riktig tegning for den skiferen du skal montere og at hullbildet på skiferen stemmer overens med tegningen. Hullbilde bestemmer lekteavstanden. Lekteavstanden skal være lik på hele takflaten, bortsett fra avstanden mellom første til andre lekt.


Legging av undertak

Et solid og godt teknisk utført undertak er viktig for å sikre et godt resultat. 


Undertaket kan bestå av:

 • Rupanel (18x120 mm), OSB-plater (18x60x240 mm) eller tilsvarende
 • Asfaltpapp (type ISOLA Xtrem eller tilsvarende) eller en diffusjonsåpen undertaksduk

Er du usikker på om du skal gå for asfaltpapp eller diffusjonsåpen duk? Begge deler benyttes, men asfaltpapp er den tradisjonelle løsningen. Denne er solid og tåler å stå ubeskyttet over lengre tid, samtidig som den er noe enklere for å få gode avslutninger mot piper, luftehatter, oppløft osv. Duken er diffusjonsåpen og «lufter» undertaket. Den er lett og rask å legge, men krever at det legges et tettebånd under hver sløyfe for å hindre inntrenging av fukt.


Montering av sløyfer og lekter

Vi anbefaler trykkimpregnerte sløyfer og lekter. Minimum dimensjon 23x48 mm på sløyfer og 36x48 mm på lekter. Første lekt må være 15 mm tykkere (36+15 mm).


Legges det duk må alle sløyfer påføres et sløyfebånd (kalles også spikertett) før montering. Dette sikrer tetting i festepunktene. 


Vi anbefaler at både sløyfer og lekter blir skrudd. Sløyfer festes med skruer på 5x70 mm, og lekter med skruer 5x90 mm. Alle skruer må være for utvendig bruk. Mange foretrekker spiker med spikerpistol fordi det går raskere enn skruing, pass da på at hvert festepunkt for lektene får to spiker.


Beslag

Alle tak må ha beslag, også skifertak. Mønebeslag, forkantbeslag (nede ved takrenne), gradrenner (der takene møtes), beslag i overgang til vegg, skottrenner og gavl. Her må du ta et aktivt valg, da ulike løsninger gir forskjellig utseende. Det må også velges riktig type beslagsmateriale. Velg materialer og farger som passer til skifer og huset. 

 

Oppmerking før oppheising og montering

Vi anbefaler at skiferen monteres etter et rutemønster på taket. Målene i rutemønsteret er tilpasset størrelsen på skiferen din. Tenk deg et ruteark, der lektene danner de horisontale strekene (x-aksen). Deretter må du streke opp modulmålene (y-aksen, se tegningen) fra møne og ned til takrenne. Strekene merkes opp med snor for å få rette linjer. På denne måten får taket et rutenett med lekter og streker. I prinsippet har hver stein sin rute. Dette gir deg full kontroll med monteringen. Rette linjer i rutenettet gir deg rette linjer i skifer dekket. Følger dette opplegget kan du starte fra høyre, venstre eller begge deler og samtidig ha full kontroll mot avslutninger.

 

Klargjøring før oppheising av takskiferen

Noen skifertyper leveres med større variasjon i tykkelser. Det krever grovsortering i tykk, middels og tynn stein. Da legges tykkest skifer nederst på taket. Vi leverer også skifer med jevne tykkelser som ikke trenger slik sortering. Skiferen heises og fordeles i små stabler på taket, øverst først. Pass på at antall stein du stabler for hver lekt/rad stemmer overens med antallet du skal montere på raden. 


Oppheising kan gjøres på ulik måte: 

 • Ren håndkraft, sjauing
 • Stigeheis
 • Kranbil

Velg den løsningen som er mest praktisk for ditt prosjekt. Stigeheis er den løsningen som gir minst stress, da du kan heise opp skifer etter behov i ditt eget tempo. 


Slik legger du skifertak

Når du har gått gjennom alle disse stegene, er det klart for montering. 


Slik legger du skifertak:

 • Start med fotsteinen og kontroller at dryppkanten/overhenget er slik at vannet fra skiferen treffer midten av renna. Bruk snor slik at forkanten på skifertaket blir rett. Dette er noe du må kontrollere når det skal lektes, avstanden mellom første og andre lekt.
 • Følg oppmerkingen og legg neste rad helt ut. Legg en rad om gangen, lekt for lekt, og jobb deg oppover taket.
 • Kapp og tilpass mot avslutninger. Husk å legge inn en rekke med snøfangere ved behov
 • Skiferen kappes mot møne. 
 • Selve mønet dekkes med et beslag som overlapper 10-15 cm ned på skiferen. 

Pass på at «nabosteiner» i samme rad/lekt har tilnærmet samme tykkelse og at skiferen ligger stabilt og plant.


Supplerende informasjon om legging av skifertak finner du i Byggforskserien NBI 544.102, som vi har vært bidragsyter til.


Innfesting av takskifer

De fleste skifertyper leveres med «spikerhull». Noen typer har «spikerhakk». Posisjonen for hull eller hakk bestemmer lekteavstand. Ulike land har sine tradisjoner for innfesting. Danskene bruker «kobbersøm», kroker og vi har brukt skiferspiker. De senere år brukes det mer skruer. Det gjelder spesielt kombinasjonen stor stein og bratte tak. Skiferspiker er en lang pappspiker, 55 – 75 mm lang med diameter 2,8 mm, galvanisert.


For tung skifer vil vi derfor anbefale skruer, rustfrie skruer 4,5 mm x 60 mm. Det finnes et utall varianter i handelen. Fordelen med skruer er at den er sterkere, sitter bedre og mer bestandig (rustfri eller syrefast) og er praktisk i bruk (lett å skru inn og ut). Noen hevder at skruer er risikofylt med hensyn til bevegelser i skiferdekket. Dette stemmer ikke med praktisk erfaring. God skifer er sterk, og det er ikke mulig å «sprenge» skiferen med skruer, men du skal naturligvis ikke skru hardt til. Skruer er et trygt valg.


For små dimensjoner av skifer, type lappstein, vil vi derimot fortsatt anbefale skiferspiker. Skifer med hakk (ikke hull) må alltid monteres med skiferspiker. Teknisk sett er hull sterkere enn hakk. Hakk kan bli en bruddanvisning i materialet.


Boring i takskifer

Ved avslutninger der skiferen må kappes til, vil det bli nødvendig med nye hull. Bruk 5 mm flisbor/murbor (ikke slag på drillen). Skifer i kvartsitt kan være vanskelig å bore i. Da kan hullet erstattes med hakk som utføres med diamantblad.


Kutting av takskifer

Bruk diamantverktøy for best mulig resultat, vi anbefaler en liten vannavkjølt bordsag (type fliskutter). Kuttes skiferen med vinkelsliper (tørrkutting), må det gjøres med forsiktighet for å unngå varmgang, da varme gir sprekker og oppflising på skiferen. Du kan også lage et 3 mm dypt spor på begge sider av steinen og knekke skiferen med et hammerslag på en bred meisel. Denne teknikken krever litt øvelse for å få det til.


Legg skifertak raskere med monteringsramme 

En monteringsramme er et hjelpemiddel som gjør at du jobber raskere når du legger skiferen på bratte taket. Rammen er tilpasset hver stein og gir god kontroll på avstander og linjer i leggemønsteret, samtidig som den gjør jobben enklere. Spør oss om ramme og vi hjelper deg!


Se video av hvordan en monteringsramme brukes her

 

Snøfangere og takstige

Det er forskriftskrav om sikring mot snøras som har skadepotensiale. Det er også krav til sikker adkomst for feier, altså takstige. Snøfangere monteres samtidig med skiferen. Vi i Gudbrandsdal Steinindustri og våre montører benytter LOBAS sitt taksikringssystem.


Sikkerhet på taket med stillas

Jobbing på tak krever god sikring, både for deg selv og andre. Et stabilt, godt stillas gjør jobben enklere og lettere, samtidig som du ivaretar din egen sikkerhet. Øverste «plattform» på stillaset settes ca 30 cm under takrenne. Det beste er om du kan gå på stillaset rundt hele huset. På bratte tak må det etableres sikring (arbeidsplattformer) i flere nivå. Bruk også sikkerhetsliner for ekstra trygghet. 


Pris på legging av skifertak


Hvor mye det koster å legge et skifertak kommer an på flere praktiske forhold på byggeplassen, undertak, sløyfer og lekter skifer og beslag. Hva du velger å gjøre selv og hva du velger å sette bort til andre. Du kan utføre det meste selv, og/eller du velge ut de deler av oppgaven som passer for deg. Grovt sett kan man si at halvparten av kostnadene er materialer og halvparten er arbeid.

Ta kontakt med oss for å få et spesifisert oppsett av alle kostnadene i ditt prosjekt. Vi gir deg full oversikt.


Vedlikehold av skifertak 


Et skifertak av god kvalitet der alle arbeider er utført riktig har en forventet levetid på 100 år eller mer. 


Slik vedlikeholder du skifertaket

 • Bytt ødelagt stein dersom det oppstår
 • Påse at beslag og renner er intakt
 • Inspiser taket etter snørike vintre 
x