Konkurransedyktige priser og hurtig levering

 Fantastisk kvalitet direkte fra produsent

Rett fra fabrikk uten fordyrende mellomledd

Dråpeskifer, også kjent som hanskebak

Hva er dråpeskifer?

Foto: Minera Skifer

 

Lappskifer, hanskebak, dråpeskifer, tungeskifer, beverhaler. Kjært barn har mange navn. Navnet er beskrivende for selve formen, en avrundet front som kan minne om en hanske, ei tunge eller en beverhale som danskene ville si.

 

Historien

Dette er den eldste standardiserte formen for skifer på taket. Før dette var det «villskifer», skifer uten bearbeidet form, spm ble brukt. Da industrialiseringen kom ble det hensiktsmessig å produsere etter et fast mønster. Produktet fikk stor utbredelse og skiferbruddene i Norge produserte etter samme opplegg, lappskifer med samme form og mål. Markedet vokste, og skifer på tak ble en trygg og god løsning som heller ikke var dyr. Etter by brannen i Ålesund i 1904 ble det bestemt at alle hus skulle tekkes med skifer. Det ble ansett som en av tiltakene mot spredning av brann i byområder.


Mønster

Skiferen tekkes etter et rektangulært mønster, der rektanglet er avrundet i front. Dette har også tekniske fordeler ved at vannet slipper lettere av steinene. Skifer mønsteret gir også en tettere takbelegg ved at det går med 2,3 m2 skifer for å dekke en m2 takflate. Skifer omlegge er med andre ord vesentlig større sammenlignet med firkantskifer og diagonaltekking. 

 

Kultur

Dette er et produkt med lange tradisjoner og betegnes som den klassiske varianten for takskifer på begynnelsen av 1900 tallet. Ta en bytur og oppsøk eldre bebyggelse fra denne tidsepoken og du vil finne mange eksempler på hus med slik takstein. 


Moderne form

Lappskifer kan også ha en mer moderne form som et stramt rektangulært format. Det passer helt utmerket til nyere tids arkitektur.

 

Solid

Skiferen må ha solid tykkelse for å være tilpasset vårt klima. Vår skifer har solid tykkelse for å sikre at hver stein tåler de største snølastene og den strengeste vinter. Solide tykkelser, mindre vedlikehold. 

 

Montering

Vi har utarbeidet detaljerte tegninger for riktig montering av skifer. Dette gjelder alt fra undertak, sløyfer, lekter og skifer. Riktig type innfesting er også viktig. Vi anbefaler også byggebladet NBI 544.102 tekking med skifer.


Vedlikehold

Et skifertak holder i flere generasjoner. Det finnes det mange eksempler på. Skifertaket holder lengst, og gir minst bekymring. Materialer av god kvalitet og godt håndverk hører sammen og sikrer lang levetid og lite vedlikehold. Snakk med oss om de beste løsningene. 


Miljø

Ingen annen taktekking gir lavere CO2-fotavtrykk og lengere levetid. Skifer er det mest miljøriktige taktekkingsmaterialet sammenlignet med alle andre alternativer. Med skifer er du alltid på lag med naturen. Bli skiferentusiast og du er med i det grønne skiftet.

x