Konkurransedyktige priser og hurtig levering

 Fantastisk kvalitet direkte fra produsent

Rett fra fabrikk uten fordyrende mellomledd

Firkantskifer

Hva er firkantskifer? 

Foto: Minera Skifer


Firkantskifer er en kvadratisk stein med to hjørner kappet. Skiferen legges på taket i et diagonalt mønster. «Firkanten» legges i 45 grader slik at spissene på skiferen blir liggende retning opp og ned på taket. Det gir et diagonalt mønster. Et leggemønster som gir rask og effektiv montering. Overlapp på skiferen i skifermønsteret utgjør ca 35-40%, men vi leverer det du trenger. Du oppgir bare størrelsen på taket.


Mønster

Diagonalmønster er mye benyttet på hytter, hus og bygninger med et mer moderne preg. Firkantskifer leveres i størrelser fra 40 x 40 cm og opp til 60 x60 cm.  Fra gammelt ble alltid tomme mål benyttet og fortsatt er det i bruk når skifer omtales. 


Farger

Firkantskiferen leveres i flere farger, koksgrå, grå og rustic. Dette er enkle beskrivelser, men all skifer har variasjoner i fargenyanser og overflater. Det gir ulik lysbrytning og dermed variasjon i takflaten. Skifertaket framstår som ekte natur, annerledes enn annen steinet framstilt på «kunstig» vis. 

 

Solid

Skiferen må ha solid tykkelse for å være tilpasset vårt klima. Vår skifer har solid tykkelse for å sikre at hver stein tåler de største snølastene og den strengeste vinter. Solide tykkelser, mindre vedlikehold. 

 

Montering

Vi har utarbeidet detaljerte tegninger for riktig montering av skifer. Dette gjelder alt fra undertak, sløyfer, lekter og skifer. Riktig type innfesting er også viktig. Vi anbefaler også byggebladet NBI 544.102 tekking med skifer.


Vedlikehold

Et skifertak holder i flere generasjoner. Det finnes det mange eksempler på. Skifertaket holder lengst, og gir minst bekymring. Materialer av god kvalitet og godt håndverk hører sammen og sikrer lang levetid og lite vedlikehold. Snakk med oss om de beste løsningene. 


Miljø

Ingen annen taktekking gir lavere CO2-fotavtrykk og lengere levetid. Skifer er det mest miljøriktige taktekkingsmaterialet sammenlignet med alle andre alternativer. Med skifer er du alltid på lag med naturen. Bli skiferentusiast og du er med i det grønne skiftet.

x